OPĆI UVJETI POSLOVANJA - ANNA TOURS

Ovi „Opći uvjeti agencijskog poslovanja tvrtke  Anna Tours”, objavljeni su na internet stranici www.annatours.hr i tvrtka Anna Tours d.o.o. zadržava pravo promjene istih (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti poslovanja).

 

Tvrtka Anna Tours d.o.o.  Primorska cesta (Hotel Jadran), 51512 Njivice, Croatia, OIB: 83825420203, zaključuje ugovor za pružanje usluge smještaja sa vlasnikom objekta za smještaj gostiju (u daljnjem tekstu: iznajmljivač), kao zakupodavcem, te tražiocem smještaja kao zakupoprimcem (u daljnjem tekstu: gost). Uloga tvrtke (u daljnjem tekstu: agencija)  u ovom pravnom poslu je isključivo uloga agenta, te stoga i snosi isključivo odgovornost agenta.

 

Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio ugovornog odnosa između agencije i gosta iznajmljenog objekta, pri čemu pojedinačni odnos agencija - gost može djelomično varirati ovisno o pojedinim ugovornim odnosima agencija - iznajmljivač; što može značiti razlike po osnovu pravne odgovornosti agencije.

 

Opći uvjeti odnosa agencija – iznajmljivač okvirno su definirani „Modelima suradnje tvrtke  Anna Tours”, koji se dostavljaju potencijalnim klijentima, odnosno iznajmljivačima na njihov zahtjev. Ugovorni odnos agencije i iznajmljivača, koji postaje klijent agencije, glede pružanje usluge smještaja gostiju je predmet pojedinačnog ugovora sa svakim pojedinim iznajmljivačem.

 

1.      SADRŽAJ PONUDE AGENCIJE

 

Agencija osigurava uslugu gostu prema informacijama objavljenim na internet stranici www.annatours.hr, koje su važeće na dan potvrde rezervacije, te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji; osim u slučaju više sile (kao npr. bolesti ili smrti pružatelja usluge ili njegove najuže obitelji), te izvanrednih okolnosti (koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti npr. elementarne nepogode kao potresi, poplave, sanitarni poremećaji, požari, suše, ratovi, štrajk, terorističke akcije i ograničenja izdana od strane države tipa mobilizacija, zabrana izlaska iz zemlje).

 

2.      UPITI I REZERVACIJE

 

Upiti za rezerviranjem smještajnih kapaciteta zaprimaju se primarno elektroničkim i telefonskim putem, a rezerviranje istih moguće je isključivo elektroničkim putem ili osobno u poslovnici agencije.

 

Prilikom kreiranja zahtjeva za rezervaciju smještaja gost potvrđuje da je upoznat s navedenim Općim uvjetima poslovanja, koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Sve što je navedeno u Općim uvjetima poslovanja predstavlja pravnu obavezu za gosta i agenciju.

 

Agencija stavlja na raspolaganje gostu odgovarajući materijal u elektronskom obliku (na internet stranici - www.annatours.hr), čime mu predočuje sve relevantne informacije u svezi rezervirane usluge, te ga upućuje na Opće uvjete poslovanja koji su sastavni dio tog odnosa.

 

Gost je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije.

Da bi rezervacija bila valjana, gost mora uplatiti akontaciju u roku od 24 sata nakon upita, u suprotnom se rezervacija briše, te agencija zadržava pravo ponuditi taj termin na daljnju prodaju. Visina akontacije  iznosi 40% od ukupnog iznosa najma određenog smještajnog objekta za odabrani period.  Uplatom akontacije smatra se da je gost upoznat sa Općim uvjetima poslovanja, te da ih u cijelosti i bezuvjetno prihvaća.

 

U slučaju kada gost izvrši storniranje rezervacije, agencija gostu ne vrši refundaciju zaprimljene akontacije.

 

Refundiranje avansa za vrijeme COVID-19 okolnosti;

Ukoliko epidemiološka situacija ne omogući gostu dolazak radi zatvaranja granice, za uplaćeni iznos avansa agencija će gostu izdati Voucher, koji se može iskoristiti u tekućoj godini rezervacije, ili u narednoj godini.

Ukoliko ni do tada ne bude bio moguć dolazak iz gore navedenih razloga, agencija će gostu refundirati cjelokupno zaprimljeni avans.

 

Preostali iznos  u visini od 60 % ukupnog iznosa najma određenog smještajnog objekta, gost podmiruje  u roku od tri tjedna (21 dan) prije dolaska na odredište, odnosno tri tjedna (21 dan) prije prvog dana termina za koji je određeni objekt rezerviran. U slučaju da gost ne uplati ostatak iznosa rezervacije (preostali iznos po plaćanju akontacije) u danom roku prije dolaska na odredište, agencija zadržava pravo otkazati rezervaciju uz prethodnu obavijest gostu.

 

Po zaprimanju uplaćenog avansa, agencija gostu šalje pisanu potvrdu rezervacije (Voucher),  koja sadržava sve potrebne informacije o rezerviranom smještaju. Pisana potvrda rezervacije poslana na email, zajedno sa Općim uvjetima poslovanja, oglašenim na internetskim stranicama www.annatours.hr, predstavlja ugovor o najmu između gosta i iznajmljivača.


Ugovor o najmu poništiv je u slučaju nezaprimanja preostalog cjelokupnog iznosa  najma u danom roku od  tri tjedna (21 dan) prije dolaska na odredište, odnosno tri tjedna (21 dan) prije prvog dana termina za koji je određeni objekt rezerviran. Preostali iznos uplaćuje se bankovnim transferom na račun agencije, a u iznimnim situacijama preostali cjelokupni iznos gost podmiruje u gotovini, na dan dolaska, direktno iznajmljivaču, odnosno u agenciji.

 

Ukoliko se plaćanje rezervacije vrši unutar perioda od tri tjedna (21 dan) prije dolaska na odredište, odnosno tri tjedna (21 dan) prije prvog dana termina za koji je određeni objekt rezerviran - mogućnost uplate depozita neće biti ponuđena, već je potrebno uplatiti ukupan iznos u roku od 24 sata nakon upita.

 

Pisana potvrda rezervacije (Voucher), sadrži podatke:

 

  • datum početka i kraja perioda rezervacije, tj. najma određenog objekta,
  • naznačeno vrijeme mogućnosti dolaska gosta u unajmljeni smještajni kapacitet,
  • naznačeno vrijeme odlaska gosta iz unajmljenog smještajnog kapaciteta,
  • adresa smještaja,
  • cijena najma po danu za odabrani period najma,
  • broj osoba za koji je rezervacija određenog objekta izvršena,
  • specifikacija usluge uključene u cijenu najma unajmljenog smještajnog kapaciteta,

·         iznos uplaćen avansno,

  • preostali iznos u visini od 60 % i datum do kojeg je isti obvezno uplatiti,
  • specifikaciju dodatnih troškova:

§  boravišna pristojba (ukoliko iznajmljivač nije paušalni obveznik plaćanja pristojbe)

§  jednokratna prijava po gostu 3,00 EUR , tj. 22,00 HRK,

§  kućni ljubimci (iznos varira po pojedinom objektu),

§  završno čišćenje (iznos varira po pojedinom objektu),

§  sigurnosni polog za slučaj štete na objektu ili inventaru objekta (iznos varira po pojedinom objektu),

 

Pisanu potvrdu rezervacije (voucher) gost zaprima putem email-a, po zaprimanju avansne uplate i po uplati preostalog cjelokupnog iznosa.

 

3.      VRIJEME DOLASKA I ODLASKA GOSTA

 

Gost je u mogućnosti  u rezervirani smještajni kapacitet objekt doći na datum početka perioda rezervacije, u vrijeme navedeno u voucheru. Dolazak iza 19:00 h nužno je najaviti unaprijed.

 

Gost je obavezan unajmljeni objekt na odredištu napustiti datumom kraja perioda rezervacije navedenog u voucheru, do 10:00 sati.

Ukoliko dođe do kasnijeg odlaska gosta od naznačenog, gost je obvezan podmiriti sve dodatne troškove nastale u tom periodu.

 

Ukoliko u rezervirani smještajni kapacitet dođe više osoba nego što je naznačeno na dokumentaciji (voucheru), iznajmljivač ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim gostima ili prihvatiti sve goste uz nadoplatu nenajavljenih gostiju. Iznajmljivač smještajnog objekta zadržava pravo uskratiti rezerviranu uslugu gostu u slučaju da gost dovede u smještaj kućnog ljubimca bez prethodne najave agenciji ili iznajmljivaču. Pri navedenim slučajevima agencija nije dužna uvažiti primjedbe gosta na kvalitetu rezerviranog smještaja i/ili usluga.

 

Primopredaja ključeva odvija se po dolasku gosta u agenciju ili u smještajni objekt.

 

4.      OBAVEZE GOSTA

 

Gost je dužan: 
• posjedovati valjane putne isprave,
• poštivati carinske i devizne propise države u kojoj je odredište,
• pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri, 
• prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga predati vaucher sa točno naznačenim brojem osoba i vrstom usluga koje im moraju biti pružene. (Voucher dobiven e-mailom) ,
• putnik je dužan provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza 

 

Gost je dužan smještajni objekt napustiti u identičnom stanju u kome mu je objekt predan na korištenje po osnovi najma. Dužan je očistiti objekt prije odlaska, neovisno o usluzi završnog čišćenja pružatelja usluge smještaja. Završno čišćenje koje je gost dužan napraviti podrazumijeva pranje i slaganje posuđa, uklanjanje smeća i metenje svih prostorija tako da se objekt pružatelju usluge vrati uredan.

 

U slučaju da gost po napuštanju smještajnog objekta, isti ne ostavi u stanju u kome mu je objekt predan na korištenje po osnovi najma, te kao posljedica toga nastane nemogućnost ulaska sljedećeg gosta u smještajni objekt u propisanom roku, gost čijim je postupanjem prouzročena ova šteta snosi materijalnu odgovornost za eventualne posljedice.

 

Za eventualne štete nastale prilikom boravka gosta u objektu odgovara gost.

Za pojedine objekte je stoga uveden sigurnosni depozit, što varira ovisno o modelu suradnje agencije i iznajmljivača,odnosno pojedinom ugovoru agencije i iznajmljivača .

 

Za eventualne sporove s navedenih osnova, tj. osnova štete na objektu, odnosno inventaru smještajnog objekta, koje prouzroči gost, kao i bilo kakvog uzrokovanja nemogućnosti primanja sljedećih gostiju u smještajni objekt, nadležan je Općinski sud u RH pod čijom nadležnošću pripada unajmljeni smještajni kapacitet.

 

5.      SIGURNOSNI DEPOZIT

 

Određeni iznajmljivači mogu tražiti sigurnosni depozit. Sigurnosni depozit se traži i daje na dan dolaska gosta u gotovini. Valuta sigurnosnog depozita je proizvoljna, odnosno može biti u eurima ili kunama.

Agencija ili iznajmljivač  izdaje gostu potvrdu o primitku sigurnosnog depozita.

 

Sigurnosni depozit se vraća gostu u potpunosti na dan odlaska, kada se pregledom smještajnog objekta utvrdi da na smještajnom objektu i inventaru nije učinjena nikakva šteta.

 

U slučaju da se prilikom pregleda smještajnog objekta, prije konačnog odlaska gosta ustanovi da je na smještajnom objektu i inventaru učinjena šteta, odnosno da nedostaje nešto od inventara (pokretnina), iznajmljivač gostu vraća depozit umanjen za vrijednost nastale štete.

 

Ukoliko depozit nije dovoljan za namirenje nastale štete,  agencija zastupa interese iznajmljivača i kontaktira gosta da podmiri nastalu štetu do njena punog iznosa.

 

U slučaju da se nastalom štetom na smještajnom objektu i inventaru, remeti redovno poslovanje smještajnog objekta, te iznajmljivač zbog nastale štete na smještajnom objektu i inventaru, nije u mogućnosti ispuniti sljedeću rezervaciju, moguće je tražiti naknadu štete od gosta koji je prouzročio štetu na smještajnom objektu i inventaru, te je time prouzročio daljnju štetu na poslovanju iznajmljivača i agencije.

 

 

6.      NAČINI PLAĆANJA ZA GOSTE IZ INOZEMSTVA I GOSTE IZ TUZEMSTVA

 

Gosti iz inozemstva uplaćuju predujam bankovnom doznakom  na devizni račun agencije.

Konverzija eura u hrvatske kune vrši se, po srednjem tečaju  Hrvatske Narodne Banke po ovjerenom Cjeniku pružanja usluga najma iskazanog u kunama.

Gost u cijelosti snosi sve troškove bankovnih naknada, tj. troškove banke pošiljatelja i banke primatelja.

 

Gosti iz tuzemstva uplaćuju u kunama na kunski žiro račun agencije u iznosima cijena po ovjerenom Cjeniku smještajnog kapaciteta iskazanog u kunama.

Gost u cijelosti snosi sve troškove bankovnih naknada, tj. troškove banke pošiljatelja i banke primatelja snosi.

 

7.      BORAVIŠNA PRISTOJBA

 

Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, gost ima zakonsku obavezu plaćanja boravišne pristojbe istovremeno sa plaćanjem usluge smještaja. Boravišna pristojba propisana Zakonom o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske iznosi od 7,00 do 10,00 kn po osobi na dan za odrasle osobe. Naknada za boravišnu pristojba umanjena za 50% naplaćuje se dobnoj skupini od  12. do 18. godina, dok su djeca do 12 godina u potpunosti oslobođena plaćanja  boravišne pristojbe. Konačan iznos boravišne pristojbe za određenu rezervaciju ovisi o odredištu u Republici Hrvatskoj u kojem se nalazi smještajna jedinica, terminu boravka, broju i dobnoj skupini gostiju, te da li je iznajmljivač u paušalnom sustavu plaćanja boravišne pristojbe ili nije.

 

 

8.      CIJENE USLUGE

 

Agencija zadržava pravo izmjene cijena u bilo kojem trenutku. Izmjena cijene ne utječe na već potvrđene rezervacije najma smještajnih kapaciteta.

 

Cijena usluge navedena je na internet stranicama agencije - www.annatours.hr. Sve vrste posebnih usluga koje su navedene kao opcionalne, gost plaća dodatno  i dužan ih je naručiti prilikom postupka rezerviranja.

 

Troškovi vode, plina, električne struje i interneta, kao i posteljina, ručnici, kuhinjske krpe, završno čišćenje interijera, održavanje bazena i okoliša su uključeni u ukupnu cijenu najma smještaja,
ukoliko nije drugačije ugovoreno sa iznajmljivačem.

U slučaju da je ugovorom sa iznajmljivačem drugačije ugovoreno, to je navedeno u opisima apartmana objavljenima na internet stranicama agencije.

 

Cijene sadržane u pismenoj potvrdi rezervacije (voucher-u) moraju u potpunosti biti odgovarajuće onima izraženim na internet stranicama agencije na dan rezervacije

 

Cijene objavljene na internet stranicama iskazane su u eurima i konvertirane u kune po srednjem tečaju Hrvatske Narodne Banke na datum ovjeravanja Cjenika.

 

9.      PUTNO OSIGURANJE

 

Nosilac rezervacije je prihvaćanjem Općih uvjeta poslovanja upoznat da usluga rezerviranja, tj. najma  smještajnog kapaciteta  ne uključuje  zdravstveno osiguranje za slučaj nenadane bolesti ili nezgode za njihovog boravka kao ni druga putna osiguranja. Prilikom rezerviranja smještajnog kapaciteta gost je u mogućnosti putem naše agencije ugovoriti i željenu vrstu osiguranja sa osiguravajućom kućom u Republici Hrvatskoj.

Agencija ne odgovara , za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu . Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji. 

 

10.   PRAVO AGENCIJE NA PROMJENE I OTKAZ REZERVACIJE

 

Agencija zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest putniku i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je putnik potvrdio rezervaciju. U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest putniku najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Putnik u slučaju otkaza rezervacije od agencije nema pravo tražiti naknadu štete od agencije, agencija je obvezna izvršiti samo povrat iznosa uplaćenog na račun agencije. 

 

11.   RJEŠAVANJE PRIGOVORA

 

Svaki gost - nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Ako su zakupljene usluge nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži usmeni i pismeni prigovor. Svaki gost - nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno.

 Postupak u svezi s prigovorom: 
• ukoliko gost na samom odredištu ne bude zadovoljan zatečenim stanjem, obvezan je odmah po dolasku, a najkasnije u roku 24 sata od dolaska u smještajnu jedinicu o razlozima svog nezadovoljstva izvijestiti agenciju, odnosno ovlaštenog predstavnika agencije. Gost je obvezan surađivati kako sa predstavnikom agencije tako i sa pružateljem usluga u dobroj namjeri kako bi se otklonili uzroci prigovora. Agencija ne smije gostu kao zamjenske usluge ponuditi manje vrijednosti od zakupljenih. 
• ako gost na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor. 
• ukoliko gost na samom mjestu ne bude zadovoljan zatečenim stanjem, te napusti objekt i samoinicijativno pronađe drugi smještaj, s tim da agenciji ne pruži šansu da otkloni uzrok njegovog nezadovoljstva, ili da mu eventualno pronađe zamjenski smještaj, takav gost ne može zahtijevati povrat novca niti uputiti tužbu za nadoknadom štete, bez obzira na činjenicu da li su njegovi razlozi bili opravdani ili ne. U slučaju prigovora i zahtjevom za pomoći, odnosno arbitražom od strane agencije, agenciji se ostavlja rok od 8 sati po primitku pritužbe da razriješi spornu situaciju, pod uvjetom da su uvjeti nezadovoljstva opravdani rješenjem situacije će se smatrati otklanjanjanje uzroka koji su do nje doveli. Ukoliko se ti opravdani uzroci nezadovoljstva ne mogu otkloniti, agencija se obvezuje pronaći zamjenski smještaj gostima. 
• ukoliko gost i predstavnik agencije ne bi bili u mogućnosti pronaći zajedničko rješenje sastavljaju pismenu potvrdu o tome u dva primjerka, a koju u znak prihvata obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde. 
• najkasnije 7 dana po povratku s puta (nedjelje se ne računaju) putnik upućuje pismeni prigovor,a u prigovoru prilaže i pismenu potvrdu, koju su zajednički potpisali ovlašteni predstavnik agencije i gost. Agencija će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u navedenome roku od 8 dana. 
• agencija je dužna donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku 14 dana po primitku prigovora. Agencija će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu odmora. Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu nematerijalne štete. 

 

12.   ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA  I IZJAVA O PRIVATNOSTI

 

Zaštita osobnih podataka Izjava o privatnosti služi prvenstveno zaštiti privatnosti naših korisnika. U slučaju da se odlučite za korištenje neke od naših usluga, potrebno je ostaviti tražene osobne podatke kako bi mogli obaviti rezervaciju i zakup tražene usluge, no Vaši osobni podaci ostaju maksimalno zaštićeni i biti će isključivo korišteni za proces realizacije tražene usluge. Naglašavamo da prikupljamo samo one podatke koji su nam potrebni za regularno obavljanje procedure vezane uz zakup odabrane usluge, te da pri tom procesu koristimo isključivo one informacije koje smo dobili od Vas. Turistička agencija "Anna Tours" može otkrivati osobne informacije samo u slučaju da je to propisano zakonom ili sudskom odlukom, te ako postoji potreba za zaštitom osobne sigurnosti korisnika ili javnosti. 

 

13.        REFUNDIRANJE AVANSA ZA VRIJEME COVID-19 OKOLNOSTI

 

Ukoliko epidemiološka situacija ne omogući gostu dolazak radi zatvaranja granice ili uvjetovane karantene, za uplaćeni iznos avansa agencija će gostu izdati Voucher,

koji se može iskoristiti u tekućoj godini rezervacije, ili u narednoj godini.

Ukoliko ni do tada ne bude bio moguć dolazak iz gore navedenih razloga, agencija će gostu refundirati cjelokupno zaprimljeni avans.

 

 

14.   NAPOMENA

 

Putnik potvrdom rezervacije i uplatom akontacije potvrđuje da je upoznat i suglasan s gore navedenim uvjetima.
Facebook Twitter Share now
25 anniversary